2. LIKOVNI NATEČAJ Branka Čušina

2. likovni natečaj Branka Čušina, poteka od 14. marca 2022 dalje.

Rok za oddajo del je 31. maja 2022. Več informacij o natečaju: https://fb.me/e/1v4GcNF05

RAZPIS NATEČAJA:

TEMA:

Rože letnih časov

KDO: Sodelujete lahko vsi ustvarjalci, vseh generacij, v vseh ustvarjalnih tehnikah:

– likovne sekcije,

– ljubiteljski likovniki,

– akademski slikarji,

– šole,

– druge vzgojno-izobraževalne ustanove.

RAZPISNI POGOJI:

– Vsak sodelujoči posameznik lahko pošlje 3 likovna dela.

– Mentor (likovni pedagog, učitelj, vzgojitelj) lahko pošlje največ 20 likovnih del na ustanovo (šolo, zavod).

– Poslani likovni izdelki so lahko z vseh likovnih področij. Velikost formata slik, risb, grafik na ploskvi pa naj ne presega formata A2. Kiparska dela in prostorske kompozicije naj ne presegajo velikosti pol metra.

– Na posameznem izdelku je lahko naveden samo en avtor.

– Vsak poslan izdelek naj bo razločno opremljen z naslednjimi podatki:

– ime in priimek avtorja, razred (za šole);

– naslov likovnega dela, likovna naloga in likovna tehnika;

– ime in priimek mentorja (likovnega pedagoga, učitelja, vzgojitelja);

– elektronski naslov mentorja;

– naziv, naslov in žig vzgojno-izobraževalne ustanove.

 

STROKOVNA KOMISIJA:

Prispela likovna dela bo pregledala in ocenila 3-članska strokovna komisija.

 

PODELITEV PRIZNANJ ZA SODELOVANJE:

Nagrajeni udeleženci bodo prejeli priznanja:

»ČOPIČI BRANKA ČUŠINA«

ki bodo podeljena v 3 kategorijah, in sicer: otroška, mladinska, odrasla.

Vsi udeleženci bodo prejeli zahvalo za sodelovanje in priložnostna darila.

 

RAZSTAVI:

Vsa prispela likovna dela bodo razstavljena na 2 razstavah:

– nagrajena likovna dela , 24. junija 2022 (kresni večer),

– vsa ostala, 4. septembra 2022 (krajevni praznik).

 

POMEMBNO:

Mentorji oz. vzgojno-izobraževalne ustanove poskrbijo za potrebna soglasja staršev za sodelovanje učencev oz. otrok v natečaju ter dovoljenje za javno objavo.

– Natečaj traja do 31. maja 2022, ko je zadnji rok za sprejem likovnih del.

– Likovna dela, ustvarjena na ploskvi, pošljite ali dostavite osebno v mapi in ne v tulcu.

– Likovna dela pošljite ali dostavite osebno do navedenega datuma na naslov:

Farno kulturno društvo Koroška Bela, Cesta Ivana Cankarja 17, 4270 Jesenice

 

Ostale informacije:

marija.palovsnik@gmail.com ali 041 429 967