Maja Papič, vodja projekta

T: 01 2410 502

F: 01 2410 510

E: maja.papic@jskd.si

 

 


PROGRAM

                                                    

Daniel Leskovic, producent za inštrumentalno glasbo         Barbara Rigler, producentka za literarno dejavnost

T: 01 24 10 532                                                                                                T: 01 24 10 516                              

F: 01 24 10 536

E: daniel.leskovic@jskd.si                                                                           E: barbara.rigler@jskd.si

 

 


PROMOCIJA

                                                              

 

David Kraševec, organizacijska podpora in promocija                         Miha Maurič, promocija

T: 01 2410 517

E: tedenljubiteljskekulture@jskd.si; david.krasevec@jskd.si                   E: miha.mauric@jskd.si

 


ORGANIZACIJA SLAVNOSTNE OTVORITVE   

                                                    

 

Klavdija Kotar, vodja območne izpostave Novo mesto                         Branka Škerl, strokovna svetovalka

T: 07 393 03 80                                                                                                   T: 07 393 03 82

E: oi.novo.mesto@jskd.si                                                                                E: branka.skerl@jskd.si