ORGANIZATORJA

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Sedež: Štefanova 5, p.p. 1699, SI-1000 LJUBLJANA
Matična številka: 1233661 000
ID-številka za DDV: SI62905902 (DAVČNI ZAVEZANEC ZA ddv)

Zveza kulturnih društev Slovenije
Sedež: Štefanova ulica 5, SI-1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5147450000
ID-številka za DDV: 29708354 (NISMO DAVČNI ZAVEZANEC ZA ddv)

Odgovorni osebi:
Mag. Marko Repnik, JSKD, direktor
Mag. Jože Osterman, ZKDS, predsednik

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR

mag. Urška Bittner Pipan, predsednica
Marjeta Turk, članica
Marjeta Pečarič, članica
Matej Maček, član
Maja Papič, član
Miha Banovec, član
Jan Pirnat, član

UMETNIŠKI SVET

Matjaž Šmalc, predsednik
Nina Meško, članica
mag. Barbara Rigler, članica
Andreja Koblar, članica
Mihela Jagodic, članica
Daniel Leskovic, član
Peter Jarh, član
Tjaša Ferenc, članica