ORGANIZATORJA

logo_jskd

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Sedež: Štefanova 5, p.p. 1699, SI-1000 LJUBLJANA
Matična številka: 1233661 000
ID-številka za DDV: SI62905902 (DAVČNI ZAVEZANEC ZA ddv)

www.jskd.si

znak-zkds-moder

Zveza kulturnih društev Slovenije
Sedež: Štefanova ulica 5, SI-1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5147450000
ID-številka za DDV: 29708354 (NISMO DAVČNI ZAVEZANEC ZA ddv)

www.zkds.eu

Odgovorni osebi:
Metka Šošterič, JSKD, direktorica po pooblastilu Vlade Republike Slovenije, št. 01410-32/2020/4, z dne 24. 12. 2020.
Janez Kerin, ZKDS, predsednik

 

EKIPA TLK 2021

Maja Papič, vodja projekta

PROGRAM

Daniel Leskovic, producent za inštrumentalno glasbo

Barbara Rigler, producentka za literarno dejavnost

PROMOCIJA

David Kraševec, organizacijska podpora in promocija 

 Miha Maurič, promocija

ORGANIZACIJA SLAVNOSTNE OTVORITVE   

Klavdija Kotar, vodja območne izpostave Novo mesto                         

Branka Škerl, strokovna svetovalka

 

Sekretarka ZKDS Sara Špelec