KAJ SO TEDNI LJUBITELJSKE KULTURE

Tedni ljubiteljske kulture so javna predstavitev ustvarjalnosti v sodobni družbi.

Tedni ljubiteljske kulture skrbijo za večjo dostopnost in mobilnost kulturnih dobrin. Vseslovenska akcija je namenjena podpori ustvarjalcev in promociji ljubiteljske kulture po vsej Sloveniji in zamejstvu. Projekt je zasnovan po zgledu podobnih projektov v drugih evropskih državah, ki vsako leto opozorijo na pomen, kakovost in množičnost ljubiteljskega ustvarjanja.

Vseslovenske Tedne ljubiteljske kulture zaznamujejo kulturni dogodki, ki se odvijajo po vsej Sloveniji in v zamejstvu v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije in območnih izpostav JSKD skupaj s številnimi kulturnimi društvi in njihovimi zvezami, kulturnimi zavodi, lokalnimi skupnostmi, šolami, vrtci, knjižnicami, muzeji, posamezniki …

Vseslovenski Tedni ljubiteljske kulture se vsako leto začnejo z nacionalnim odprtjem v enem od slovenskih središč, nadaljuje z večjimi regijskimi dogodki, ki se povezujejo z več kot 1.000 lokalnimi dogodki po vsej Sloveniji.

NAMEN TEDNOV LJUBITELJSKE KULTURE

Namen projekta je priznanje več kot 107.000 kulturnim ustvarjalcem, ki svojo energijo in čas ljubiteljsko (torej brez plačila za svoje delo) namenjajo kulturi. Projekt prek pestrega kulturnega dogajanja povezuje vse prebivalce Slovenije in zamejstva in izpostavlja kulturni ter družbeni pomen ljubiteljske kulture v naši državi.

S Tedni ljubiteljske kulture osveščamo in pod enotno podobo predstavljamo vse, ki svoj talent, čas in energijo namenjajo ljubiteljski kulturi ter tako bogatijo sebe in družbo.

LJUBITELJSKA KULTURA V SLOVENIJI – od ljudskih pevcev do najsodobnejših multimedijskih trendov

slide_1_folklora_starejsi01Ljubiteljska kultura v Sloveniji je množična, raznolika in izjemno kakovostna. Svojo bogato tradicijo črpa iz sredine 19. stoletja (tabori in čitalnice), ko je bila organizirana ljubiteljska kultura nosilka celotne slovenske kulture. Danes predstavlja dobro organizirano in s strani JSKD strokovno podprto vsestransko gibanje ustvarjalnih potencialov, ki vključuje nekaj več kot 107.000 ljudi v 5.000 kulturnih društvih in skupinah – v te številke niso všteti otroci in mladi.

slide_2_instrumental_1Bogata produkcija ljubiteljske kulture na področju vokalne in instrumentalne glasbe, gledališča, lutk, folklorne, likovne in literarne dejavnosti, plesa in filma, se vsako leto pokaže v 25.000 odrskih predstavitvah, prireditvah in razstavah. Letno na teh dogodkih zabeležimo skoraj 4 milijone obiskovalcev. Te številke govorijo o izjemni dostopnosti in dobri organiziranosti ljubiteljske kulture. Gre za tako obsežen fenomen, da sega v vse pore slovenske družbe.

slide_3a_ples_0212_velikaZaradi raznovrstnosti oblik, vsebin in različnih ravni zahtevnosti, je kulturno ljubiteljstvo področje, ki omogoča sodelovanje vsem družbenim skupinam in posameznikom, ne glede na starost, geografsko, etnično ali katerokoli drugo pripadnost. Prav neinstitucionalni in nepoklicni status odpira povsem razbremenjeni prostor ustvarjanja in eksperimentiranja, v katerem se najdejo tako ljudski pevci kot sodobni plesalci in vrhunski sestavi.

slide_2a_Derry_5_APZ_UP_5

Na operativni ravni opredeljujemo s pojmom ljubiteljstvo tiste kulturne dejavnosti, kjer neposredni izvajalci (člani pevskih zborov, orkestrov, gledaliških in lutkovnih skupin, folklornih ansamblov, filmskih skupin, plesnih skupin, literarnih skupin, likovnikov) te dejavnosti ne izvajajo kot poklic (praviloma za njo niso plačani).

slide_6a_krcmarica_1

Seveda pa na področju ljubiteljstva kot mentorji in strokovni vodje delujejo številni formalno izobraženi strokovnjaki, ki za svoje delo prejemajo plačilo. Poleg tega se vodje in člani neformalno šolajo v programih številnih seminarjev, tečajev, delavnic in šol, ki jih večinoma pripravlja JSKD.

 

RAZREZ LJUBITELJSKEGA KULTURNEGA USTVARJANJA PO PODROČJIH V 5000 DRUŠTVIH IN SEKCIJAHobseg_ljubiteljske_kulture_po dejavnostih