36. letni koncert Mešanega pevskega zbora Lipa zelenela je …

Kulturno društvo Mešani pevski zbor Lipa zelenela je … zbor veteranov nekdanjega APZ Tone Tomšič prireja 36. letin koncert pod naslovom “Pesem v srcu zveni – spomin na mladost prebudi” pod vodstvom našega najzvestejšega dirigenta Karla Leskovca. Pričakujemo vas v nedeljo 19. maja 2019 ob 19.30
v koncerti dvorani Matije Tomca Zavod sv. Stanislava, Štula 23, Ljubljana

Nocoj boste, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, v prvem delu programa uživali v umetnih pesmih, med katerimi bodo tri skladbe s sakralnim besedilom. Uglasbili so jih Iacobus Gallus, Pietro Allori in Johann Sebastian Bach, zadnja dva – edina tuja skladatelja na našem koncertu. Sledilo bo pet umetnih skladb na besedila priznanih slovenskih avtorjev (J. Zupan, Ljudmila Prunk – Utva, Josip Murn Aleksandrov, Karl Širok in Matej Bor). Uglasbili so jih: Gustav in Benjamin Ipavec, Iztok Lajovic (naš korepetitor in pevec), Adolf Groebming in Stanko Premrl.

V drugem delu bomo zapeli osem priredb ljudskih napevov, ki so nastali na Koroškem, Štajerskem, Primorskem in v Benečiji v pri-redbah Radovana Gobca, Cirila Preglja, Oskarja Deua/Lojza Lebiča, Janeza Kuharja, Mihaela Rožanca, Hilarija Lavrenčiča, Andreja Makorja in Tomaža Habeta.

Naj vam torej naše petje predrami sanje in prikliče spomine ter veselje v srce!

Predsednik KD Lipa zelenela je …
Andrej Kerin