4. Pollanski večer

Prireditev je namenjena spodbujanju kulturnega udejstvovanja mladih ustvarjalcev, saj je cilj prireditve prebuditi prav mlade talente, ki se ukvarjajo s kulturo. Osnovna zamisel in namen prireditve je spodbujati raznovrstno glasbeno ustvarjalnost v lokalnem okolju ter promovirati glasbeno in tudi drugo kulturno izročilo lokalne skupnosti. Pollanski večer je tradicionalna letna prireditev. Letos bo organiziran četrtič zapovrstjo. Ime prireditve se zgleduje po zapisu kraja v kartografiji iz 15. stoletja. Uporabljeno je kot zgodovina kurioziteta, a hkrati z zavestjo, da je lahko tudi zgodovinska vez, ki usmerja k odkrivanju zgodovinsko zanimivih (predvsem kulturnih) dejstev, vezanih na naš lokalni prostor.

Letos bo v okviru Pollanskega večera potekala otvoritev prenovljene freske na Anžokovi štali. Fraska izvira iz leta 1857, njen avtor pa je Anton Povše, lastnik flosarske postaje v Kresniških Poljanah, kjer so se vršile menjave konjskih vpreg za prevoz tovora po reki Savi. Avtor freske je bil oče Franceta Povšeta, poslanca na Dunaju. Fresko bo obnovil domačin, akademski slikar Ivo Kisovec.

Otvoritev freske bo spremljana s kulturnim programom, ki bo potekal v cerkvi Marije žalostne v Kresniških Poljanah. V kulturnem programu bodo nastopili pevci domih pevskih zborov ter pevci solisti in instrumentalisti.