55. pevsko srečanje Od Pliberka do Traberka

Ob tej priložnosti bo izdana spominska ovojnica, žig in znamka.