CAPELLA CARNIOLA

Koncert iz ciklusa Majska glasben srečanja v Crngrobu.

Program: srednjeveška glasbena kodeksa Cantigas de Santa Maria (13. st.) in Libre Vermell de Montserrat (14. st.).

Izvajalci: Marta Močnik Pirc / sopran, Alenka Podpečan / sopran, Kristina Martinc / kljunaste flavte, Barbara Kanc / gib, Franci Krevh / tolkala, Tilen Udovič / fidel, Jan Gorjanc / gotska harfa, Janez Jocif / portativ, strunska lajna, dude, piščali, umetniški vodja.