Dan odprtih vrat KUD Sevdah Ljubljana, enota Črnomelj

Črnomaljska enota KUD Sevdah Ljubljana deluje od septembra 2018. Doslej so se predstavili na štirih nastopih.

Želijo čim boljše predstavljati ples in pesem svojega naroda.