Delavnica filmske igre

Ob letošnjem Tednu ljubiteljske kulture, ki v ospredje postavlja filmsko umetnost, se bodo tečajniki “spopadli” s filmsko igro. V čem in kako se filmska igra loči od gledališke igre?
Iskali bomo razlike med filmsko in gledališko igro in preučevali filmske prizore znanih filmskih igralcev.
Iskali bomo svoj filmski obraz, spontano vedenje in prepričljivo igro pred kamero. Cilj delavnice je posneti tudi video-vizitko.

 

Prijave na delavnico do 18. maja.