Delavnica Kamišibaj gledališča

Teden ljubiteljske kulture: KAMIŠIBAJ DELAVNICA 
Izola, 23.5.2019 ob 18. uri 
Atelje Mari o net.te
Gregorčičeva 21 (2. nadstropje)
Delavnico bo vodila Aljoša Križ (LKD Izola Mari o net.te) v sodelovanju z Vanjo Čibej (KD VNL Izola) – Na delavnici se bomo pogovarjali o izbiri in primernosti pravljice, zgodbe, pesmi ali krajšega teksta in pripravi teksta za kamišibaj predstavo. Posvetili se bomo tudi likovnemu delu predstave, kjer bomo govorili o izbiri tehnike, izbiri likovnega dela, ki naj bi čim bolje dopolnil tekst. Zadnji del delavnice bo namenjen sami izvedbi predstave, pravilnemu redosledu, načinu uprizoritve. Predstava otrok (kamišibaj: Ezopove basni).
Nastopajo: Amaneta, Diana, Lemisa in Sara.