Delavnica “Mekrame”

Likovno kulturno društvo bo organiziralo delavnico  “Mekrame”. mekrame je tehnika izdelave ukrasnih predmetov z špago