Filmski večer z dijaki in peofesorji DSŠL

Projekcija 4 kratkih filmov.