FOTONATEČAJ Na pravem mestu Dolenjskih Toplice

TEMA NATEČAJA: Zelena zgodba DOLENJSKIH TOPLIC

Zeleni barvi je izkazal veliko naklonjenost španski pesnik in dramatik Federico García Lorca v pesmi Romance Sonámbulo: »Verde que te quiero verde. Verde viento. Verdes ramas.« (Zeleno, ki te hočem zeleno. Zeleni veter. Zelene veje.)

V letošnjem letu je Občina Dolenjske Toplice pridobila bronast znak v okviru zelene sheme slovenskega turizma. Destinaciji Dolenjske Toplice je bil namreč na podlagi prejete ocene v okviru Zelene sheme slovenskega turizma prvič podeljen znak Slovenia Green Destination BRONZE. V postopku presoje sta bila zelo visoko ocenjena sklopa narava in krajina ter kultura in tradicija, prepoznana je bila tudi podpora lokalnemu podjetništvu.

Namen foto natečaja je ozaveščanje javnosti o zeleni zgodbi Dolenjskih Toplic. Udeleženci so vabljeni, da skozi fotografijo prikažejo KULTURNO in NARAVNO DEDIŠČINO OBČINE DOLENJSKE TOPLICE – (detajlne fotografije živih bitij, rastlin ne bodo upoštevane; iz fotografije mora biti vidna prepoznavnost občine Dolenjske Toplice) in TRADICIJO Dolenjskih Toplic, s poudarkom »zelenega«.

BREZPLAČNO FOTOGRAFSKO PREDAVANJE/IZOBRAŽEVANJE »Na pravem mestu«: sreda, 29. maj, 17.00-20.00, sejna soba Občine Dolenjske Toplice

Janez Zalaznik, akademski slikar in fotograf bo udeležence na precizen in hkrati slikovit način popeljal skozi različne elemente, ki sestavljajo fotografijo, s poudarkom na fotografski kompoziciji. Gradivo bo črpal iz njegovega avtorskega priročnika, izdanega pri JSKD (Na pravem mestu, https://knjigarna.jskd.si/likovna-dejavnost/na-pravemmestu), pri katerem se je avtor opiral na svoje bogate predavateljske in mentorske izkušnje, široko likovno teoretsko znanje ter dolgoletno fotografsko prakso.

ROK ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ: 2. 7. 2024

PRIJAVITELJ / AVTOR:

 1. Natečaj je razpisan za dve kategoriji prijaviteljev – avtorjev fotografij:
 • MLADINA (od 15 do 29 let)
 • ODRASLI
 1. Kot avtor fotografije lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije kot tudi tuji državljani, ki se ljubiteljsko ali profesionalno ukvarjajo s fotografiranjem.

RESOLUCIJA FOTOGRAFIJ: 2000 pik po krajši stranici

VELIKOST FOTOGRAFIJ: min 3 MB

FORMAT FOTOGRAFIJ: .jpg /.jpeg

OZNAKA FOTOGRAFIJ: ime in priimek avtorja_naslov fotografije

STAROST FOTOGRAFIJ: ni časovne omejitve

KRITERIJI:

Žirija bo vrednotila naslednje kriterije: kakovost fotografije (ostrino, osvetlitev, kompozicijo), tematiko fotografije (vsebino fotografije in njeno skladnost s temo foto natečaja) ter izvirnost (kreativnost in interpretacijo teme).

NAGRADE (izdelki/ boni) v vsaki kategoriji (mladina in odrasli):

 • nagrada: v vrednosti 100 €
 • nagrada: v vrednosti 70 €
 • nagrada: v vrednosti 50 €

(Donatorji nagrad: Berryshka d.o.o., Hotel Pri mostu, Terme Krka, d. o. o.)

Natisnjene izbrane fotografije bodo razstavljene v Sitarjevi hiši v Občini Dolenjske Toplice v času praznika Topliška noč 2024. Izdelane bodo tudi razglednice z motivi nagrajenih fotografij, vsak nagrajenec prejme po 5 fotografij s prijavljenim motivom. Preostale natisnjene razglednice bodo predane TIC-u Dolenjske Toplice za promocijo občine Dolenjske Toplice.

Prijava na natečaj je sprejeta, ko prijavitelj izpolni zahtevane podatke (o avtorju in fotografiji) v e-prijavnico na povezavi: https://forms.gle/2nx3sFRgJtStAYh68 in dokončna, ko posreduje prijavljeno fotografijo v zahtevani resoluciji/velikosti in formatu z e-prijavnico, po e-pošti oi.novo.mesto@jskd.si ali po navadni pošti na digitalnem mediju na naslov: JSKD, OI Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto najkasneje do 2. 7. 2024.

Dodatne informacije: oi.novo.mesto@jskd.si / 07/39 30 382

DRUGI POGOJI NATEČAJA:

 • vsak avtor lahko sodeluje z največ 2 fotografijama, vsaka fotografija naj se poimenuje po vsebini; potreben je komentar oz. podatek na katerem območju občine Dolenjske Toplice je fotografija nastala,
 • obdelava fotografij z računalniškimi programi za delo s fotografijami je dovoljena v mejah, ko se s posegi ne vpliva na vsebino fotografije. Dovoljene so korekcije barv, korekcija nivojev, korekcija osvetlitve, korekcija kontrasta, konverzija v črno-belo in neselektivno ostrenje; uporaba orodij za selektivno obdelovanje fotografij ni dovoljena,
 • v primeru, da so na oddanih fotografijah upodobljene osebe, ki jim na podlagi veljavnih predpisov pripadajo osebnostne ali kakršnekoli druge pravice, udeleženci natečaja zagotavljajo, da so pridobili ustrezna dovoljenja upodobljenih oseb za uporabo fotografij z njihovo podobo,
 • z oddajo prijave in fotografij udeleženci natečaja na oddanih fotografijah na organizatorja JSKD, OI Novo mesto in Občino Dolenjske Toplice prenesejo vse materialne avtorske pravice iz 22. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 21/1995), zlasti tiste, ki bodo JSKD, OI Novo mesto in Občini Dolenjske Toplice omogočile javno prikazovanje, razstavljanje in reproduciranje primerkov fotografij v razstave, uporabo fotografij v tiskanih in elektronskih medijih, elektronsko reproduciranje in dajanje na voljo javnosti na spletnih straneh in druge vrste uporabe fotografij za potrebe organizatorja. Avtor s prenosom materialnih pravic na JSKD, OI Novo mesto dovoljuje, da objavi delo brez predhodnega soglasja avtorja in brez nadomestila plačila avtorju. Prenos navedenih pravic je izključen, velja za ves čas trajanja pravic, je krajevno neomejen in vključuje pravico predelave. JSKD, OI Novo mesto bo spoštoval moralne avtorske pravice udeležencev natečaja in v primeru javne priobčitve ali objave fotografij ustrezno navajal avtorje fotografij,
 • ocenjevalna žirija ima pravico, da izloči nepravočasno prispele fotografije, po lastni presoji izloči fotografije, za katere meni, da so bile računalniško obdelana na način, ki ga ti pogoji sodelovanja določajo kot nedopusten. Žirija ne bo ocenjevala fotografij z moralno sporno ali protizakonito vsebino ter tehnično neprimernih fotografij. Ocenjevalna žirija lahko poleg treh razpisanih nagrad v posamezni kategoriji lahko podeli še posebne nagrade. Ima tudi možnost, da izbere dodatne fotografije za razstavo. Odločitev žirije je dokončna in nepreklicna,
 • digitalnih medijev ne bomo vrač

ŽIRIJA:

 • Žirija: predsednik – Janez Zalaznik (akademski slikar in fotograf), član – Boštjan Pucelj (fotograf), član – Andrej Hudoklin (biolog in naravovarstvenik).

 KOLEDAR NATEČAJA:

 • sprejem fotografij: do vključno 2. 7. 2024,
 • obvestilo žirije avtorjem izbranih in nagrajenih fotografij: do 11. 7. 2024,
 • razstava izbranih fotografij in podelitev priznanj in nagrad ob prazniku Topliška noč v juliju 2024 v občini Dolenjske Toplice.

Za poslane fotografije avtorji jamčijo za njihovo avtorstvo in se strinjajo z pogoji in kriteriji natečaja. Osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi foto natečaja, ne morejo sodelovati.