Gehrard Angleitner – razstava fotografij

Akturalni podpredsednik FK Maribor. Poznan in priznan kronist števnih kulturnih in družabnih dogodkov se bo v FG STOLP samostojno predstavil prvič. Razstavil urbane fotografije posnete v obdobju zadnjih petih let.