Godčevska delavnica

Godčevska delavnica s poudarkom na igranje na doma narejene instrumente.