Kmečka tržnica s kulturnim programom

Že vrsto let pripravlja KUD Lipa Konovo v sodelovanju s KS Konovo prireditev, na kateri si podajata roko kultura in turizem. V kulturnem programu se predstavijo vse sekcije, ki delujejo v okviru KUD Lipa Konovo.