Koncert pevskega zbora Pevci izpod Rožnika v Domu starejših občanov Ljubljana – Bežigrad

Naš zbor sestavljamo upokojenci v starosti od 60 pa vse do 86 let. Druži nas veselje do glasbe in nastopov pa tudi veselje do medsebojnega druženja, saj je veliko pevcev samih, torej vdov(cev), zato nam zbor predstavlja tudi družino in prijatelje.

Namen koncerta je razveseliti poslušalce s slovensko ljudsko pesmijo. Skušamo namreč ohranjati tradicijo dvoglasnega petja s tako imenovanim »čez jemanjem«, kot se je pelo po slovenskih vaseh v prejšnjem stoletju. Pojemo predvsem stare napeve in ljudske pesmi, ki so skorajda pozabljene, mi pa se jih trudimo obuditi in ohraniti.