KONCERT PEVSKIH ZBOROV DO RE MI

Zadnjo majsko nedeljo se bodo na Bledu oglasili mladi glasovi. Pod dirigentskim vodstvom priznanega Primoža Kerštanja in mlade Neže Kavčič bodo nastopili Otroški pevski zbor DO REMI, Mladinski pevski zbor DO RE MI in Vokalna skupina DO RE MI.

Vstopnine ni.
Vljudno Vabljeni.