Koncert Rudarskega okteta

Oktet je letos uspešno gostoval v francoskem Viennu. Poslušalcem se bo predstavil z repertoarjem preteklih sezon.