“Kranjcev prvi poet” (razstava o Valentinu Vodniku v Celovcu)

Knjižni in kulturni center “HAČEK” v Celovcu v sodelovanju z Gorenjskim muzejem v Kranju ponuja na ogled razstavo o Valentinu Vodniku (ob 200-letnici smrti) do 20. junija 2019.
Razstavo sta pripravili Anja Poštrak in Barbara Kalan.

Ogledi so možni od ponedeljka do petka med 9.00 in 18.00 uro in v sobotah med 9.00 in 12.00 uro.