KRAŠKI KAVADURJI – kulturni večer

Na kulturnem večeru KRAŠKI KAVADURJI, bomo spoznali delo kavadurjev, delavcev, ki so v kamnolomu v težkih pogojih z ročnimi pripomočki trgali kamnite oblike in jih pripravili za nadaljnjo obdelavo. KD Borjač iz Sežane vas vabi na folklorni večer, bogat z ljudskim izročilom Krasa v plesu in pesmi. Tokrat vam bodo poleg petja in plesa šaljivo predstavili življenje in delo Kraških kavadurjev, Po skoraj vseh vaseh na Krasu so imeli tudi jusarske kamnolome, ki so jim rekli jave, kamor so hodili delat moški z vasi – ženske pa doma kuhale in jim marendo nosile kar v kamnolom z jerbasi na glavi, ali pa v košarah na biciklih. In seveda pomagale tudi pri manjših opravilih v kamnolomu Obetajo vam večer zabave, glasbe in smeha v času TLK 2024.