KRONCE – POZDRAV POMLADI

DOL.TOPL.2017

Kot vsako leto, tudi letos  Kronce pripravljamo kulturni dogodek “Pozdrav pomladi”, ki bo dne 18. maja 2018 ob 18. uri v bivši šoli  na Lazih pri Uršnih selih.

Namen dogodka je za naš kraj velikega pomena, kajti za kulturni utrip smo odgovorni krajani sami. S ponosom in veseljem pa povemo, da se vsi povabljeni, dogodka  radi udeležijo in prispevajo svoj posluh do kulture. T0 so mladi glasbeniki, pevci, literati, igralske skupine. Posebna pohvala gre učencem OŠ Šmihel – Podružnica Birčna vas, z mentorico go. Vido Šter, ki vsako leto pripravijo bogat program. Letos se bodo prvič predstavili naši majmlajši-predšolski otroci, ki jih na pot kulture zelo uspešno vodi Klara Golić. Kronce pa med vsemi nastopajočimi veselo in ponosno prepevamo!

Vse to delamo zato, da ohranjamo slovensko besedo, da  utrip kulture v našem kraju ostaja živ in da na mlade prenašamo dober zgled.