KULTUR(O)LUŠTNI VRTILJAK

Kulturni dogodek:
Nastopajoči:
– VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin
– Varstveno delovni center Tolmin
– Podružnična šola za izobraževanje in
usposabljanje otrok s posebnimi potrebami
Tolmin
– Glasbena šola Tolmin
– Gimnazija Tolmin
Naša želja pri izvedbi tega dogodka je povezati javne ustanove v Tolminu, ki delujejo na področju izobraževanja, vzgoje, kulture…, da s svojo kreativnostjo in umetniškim izražanjem soustvarjamo.
Dogodek organizirata Damijan Cvek, prof. likovne umetnosti in Janja Barić, mag. specialne in rehabilitacijske pedagogike, v okviru VDC Tolmin.