Lutkovna abeceda – delavnica

Po kratkemu uvodu, bo delo temeljilo na Andersenovi pravljici Grdi raček. Obravnavane bodo naslednje vsebine:

  • tema ‒ zgodba ‒ vsebina
  • gledališki izraz/žanr
  • lutkovna tehnika (material, predmet, svetloba, oblika)
  • estetika in likovna podoba (celovitost)
  • zvok (naravni, organski izvor)
  • igrivost = igra : igra oz. igra : animacija (odnos, veščina, znanje, vaja …)
  • raziskovanje v ustvarjalnem procesu

Namen delavnice je izkustveno spoznavanje raznovrstnih uprizoritvenih pristopov k lutkovni interpretaciji aktualne teme, oblečene v izhodiščno besedilo, ki lahko služi (zgolj) kot navdih.

Delavnico bo strokovno vodila Mojca Redjko, programska sodelavka SNG Maribor in JSKD . Po poklicu profesorica slovenščine in angleščine ter strokovnjakinja na področju kulturno-umetnostne vzgoje. 20 let je poučevala na gimnaziji, ob tem pa 16 let vodila Mladinsko kulturno-umetniško društvo Prva gimnazija, ustanovila šolski časopis, letni festival mladinske ustvarjalnosti in pomemben sistem inovativnega učenja na področju gledališča, poimenovan Gledališka šola Prve gimnazije Maribor, kasneje pa še dopolnjevalni produkcijski program Druga scena Prvega odra, ki skupaj beležita 48 produkcij, 22 narodnih in mednarodnih nagrad, 7 mednarodnih projektov in 11 festivalov ter številna gostovanja. V letih med 2009 in 2016 je poslovno in umetniško vodila javni zavod Lutkovno gledališče Maribor, sodelovala je pri selitvi zavoda v prenovljene prostore, izvedla je organizacijsko prenovo ter programsko razširitev in posodobitev. Gledališče se je v tem obdobju vzpostavilo kot eno najpomembnejših sodobnih lutkovnih središč v Evropi, povečalo svojo priljubljenost in strokovno prepoznavnost (42 narodnih in mednarodnih nagrad). Zagotovila je profesionalni status nacionalnega lutkovnega bienala, koordinirala tri njegove izvedbe, zasnovala del spremljevalnega programa ter uredila vse pripadajoče publikacije.

Deluje kot organizatorka in koordinatorka festivalov, posvetov, seminarjev in drugih dogodkov na presečišču umetnosti in izobraževanja, je strokovna sodelavka na področju uprizoritvenih umetnosti, urednica, avtorica člankov, prevajalka, lektorica in dramaturginja. Od leta 2016 razvija programe s področja kulturno-umetnostne vzgoje v največjem slovenskem kulturnem zavodu Slovenskem narodnem gledališču Maribor v okviru inovativnega projekta Prvi prizor: gledališče kot prostor učenja simbolnih jezikov.

Kaj: Lutkovna Zoom delavnica (7 pedagoških ur) LUTKOVNA ABECEDA.

Kdaj: Sobota, 15. maj in sobota, 22. maj 2021, od 10. do 12.30 ure.