Mavrične stopinje

Likovno, literarno in glasbeno srečanje članov KUD STOPinJE, KD Slap in KUD MIX