MED RELAKSACIJO IN USTVARJALNOSTJO, Sodobne likovne prakse v ljubiteljski likovni dejavnosti

Sodelujoči:

• Živa Agrež, umetnostna zgodovinarka, novinarka in slikarka
• Dušan Fišer, akademski slikar
• Janez Zalaznik, akademski slikar
• dr. Franc Solina, profesor računalniπtva in informatike
• Dragica Čadež Lapajne, akademska kiparka in profesorica
• Tone Rački, akademski slikar

Okroglo mizo bo povezoval Miha Žorž.

Kdor je kdaj poskusil s slikanjem, kiparjenjem ali kako drugo likovno tehniko, je lahko opazil, kako blagodejno vpliva to početje na človekovo počutje.

Zato ni presenetljivo, da si ljudje pogosto ravno tovrstne dejavnosti izberejo za svoj hobi. Pri tem pa se dostikrat srečamo z zadrego, kako to dejavnost primerno umestiti v svet umetniškega ustvarjanja.

Na okrogli mizi bomo skušali predstaviti različne poglede na ljubiteljsko likovno ustvarjanje, pri čemer bo izpostavljeno vprašanje – ali je razlika med ljubiteljskim in profesionalnim ustvarjanjem v izdelku ali v odnosu do ustvarjanja?

Kako izobraževanje, postavljanje izzivov, zastavljanje vprašanj in problemov ljubitelje napelje k iskanju novih rešitev in spoznanj o možnostih ustvarjalnega izražanja?

Razburljiva tematika, ki redefinira stereotipe o ustvarjalnosti …