Moje pesmi so fsa moja herbija – večer, povečen Marku Kočarju

Marko Kočar je pripravil dve pesniški zbirki, ki sta izšli šele po njegovi smrti. Na prireditvi bomo predstavili nekaj teh pesmi, pogovarjali se bomo z njegovim bratom Matejem in avtorjem fotografij druge od teh dveh pesniških zbirk, Cirilom Ambrožem in prisluhnili izvajalcem, ki pojejo njegove uglasbene pesmi (Prleška etno glasbena skupina Bosi.si in Jan Fekonja).