ODPRTA VAJA PRI VODNJAKU DPS ZARJA

DPS ZARJA prireja odprto vajo, v torek, 18. maja, v Ajdovščini pri Vodnjaku.

Dramsko pevska skupina ZARJA

Torek, dan za vaje. Petnajsto leto že teče, nekateri vztrajajo  prav od začetka, nekaj se jih je že poslovilo, nekaj pa prišlo na novo.

Ko v odmoru malo poklepetamo in se pogovorimo o nastopih, smo enakega mnenja, da imamo prekrasne dogodke, ki se jih radi spominjamo. Kljub odrekanju, saj je potrebno mnogo ur priprav, da sproščeno zaigramo in kvalitetno zapojemo, smo hvaležni za dar, ki nam je dan. Darov pa je v skupini veliko. Verjetno se niti sami ne zavedamo, saj nam je že samoumevno, da bo dramsko besedilo napisano za vsako priložnost in odigrano. Dodani stavki pa kar na odru, da se še malo začini skeč, so tudi naša praksa.  Posebno veselje je sodelovanje z učenci in njihovimi mentorji osnovnih šol Šturje, Ajdovščina in podružnica Lokavec.  To sodelovanje nam da energije, ki jo med otroci ne manjka in spodbude za naše delo. Vidimo, da tudi otrokom veliko pomeni druženje z nami . S skupnimi projekti, ki so skrbno načrtovani  ohranjamo kulturno dediščino in medgeneracijsko sodelovanje.  Pred petimi leti je pod okriljem Ljudske univerze, natančneje v sklopu Centra medgeneracijskega učenja, zaživela skupina Mali Holivud, ki združuje našo skupino DPS Zarja, učence OŠ Ajdovščina in Društvo ŠENT. To je čudovita izkušnja druženja in ustvarjanja več generacij, ki od igre, režije, kostumov in  scene opravimo sami.

Kdor poje slabo ne misli, za nas ni oguljena fraza, ampak živa resnica. Vaje so včasih naporne, saj nam leta ne prizanašajo, niti glasovno, kaj šele z učenjem besedila. Članice se strinjamo, da nam je petje razvedrilo, balzam za dušo, a ne brez odgovornosti. Vse se zavedamo, da se je potrebno pripraviti za vsak nastop enako skrbno. Nastopov imamo veliko, zadnja leta preko 50 nastopov letno.  Nastopale smo za naše rojake v Nemčiji, Avstriji, Italiji, Makedoniji, Češki, po naši domovini in v naši občini.

V skupini je aktivnih: Ana Žgavec, Peter Žgavec, Liljana Slejko, Marija Terčelj, Milka Curk, Jožica Mozetič, Rožica Kovač, Silvija Lah, Nevenka Vidmar, Milojka Dobovšek, Jože Gomizelj, Elda Gorup, Romana Mrmolja, Alma Makovec Švagelj, Lučka Lozar in Alenka N. Bizjak.

Vsi skupaj in vsak posebej prispevamo za lepo kulturno zgodbo v društvu in širše. Zgodba naj traja in Društvo upokojencev Ajdovščina naj veselo praznuje svojo 70. letnico delovanja.