odprti atelje Nora de Saint Picman (Noravision Gallery)

Hermaphrodite

predstavitev projekta

VIRTUALNI OBJEM – 

z leitmotivom zgodovinskega spomina

   Z samo realizacijo zamujam –  tokrat bo srečanje namenjeno pogovorom o VR in zastavljenem projektu – Križevniška cerkev se vrača križevniškemu redu…

Projekt raziskuje povezavo in prehajanje med realnim in virtualnim; resnični materialni kipi se pretvorijo v virtualne žive dvojnike, ki spregovorijo, pojejo, te objamejo…V kipu skrita zgodba zaživi v zvoku obenem z njegovo mimiko, gestikulacijo ter plapolanjem floralnih dodatkov. Razstava naj bi povezala resnične keramične kipe, ki se preko tablice ali telefona preobrazijo v pojoče ali govoreče figure, ki živijo svojo zgodbo. Idealno bi bilo, če bi lahko spojila tudi posnetke portretov določenih pevcev s površino kipov.

   Kipi so fokusno osvetljeni, povezani tudi z ozvočenim petim ali govorjenim tekstom, ki se pomika po prostoru med enim in drugim kipom v časovnih intervalih. 

   Raziskovala bom vprašanje povezave – spoja realne in konstruirane realnosti – kip oživi, govori, zapoje, zapleše, te objame…Tokratna raziskava si želi napraviti virtualno realnost čimbolj realno ( a la trompe d’oeil…), da ji zares “verjameš”, za razliko od sanjsko odmaknjenih prepletenih prostorov prejšnjih predstavitev.  Projekt vključuje raziskovanje VR, AR, RFID tehnologije, IoT.

   Vključuje tudi socialni element globalne mešanice ras kot tudi pogled nazaj v zgodovino minulih civilizacij, vendar tokrat bolj poudarjena osebna – konstruirana – zgodba vsakega kipa, v povezavi s historičnim spominom, zapisanem v kipu skupaj z interakcijo z zgodovinskim sporočilom razstavnega prostora – cerkve. Predstavlja spoj med interpretacijami osebnih zgodb, prav tako baziranimi na izsekih zgodovinskega oziroma filmskega spomina (Malefique, Afriška kraljica, speči vojščak, Marguerite de Valois, Passolini, Prince…) ter elementi zgodovinskega spomina, kot ga nosi sam sakralni prostor; ta usmeritev se priključuje hommageu evropskemu Letu kulturne dediščine…(SIMBOLI, OSEBE: grški križ, Madona z otrokom, Marijino znamenje, osem jasnovidk Sibil, prerok Samuel, prerok Aron, Marguerite de Valois, Afriška kraljica, Križani, Domenico Rossi…).

Celota predstavlja spoj in preplet določenih izpostavljenih fragmentov zgodovinskih elementov Prostora 1 ( Križevniška cerkev, Ljubljana) ter Prostora 2 ( Cerkev San Samuele, Benetke), skupaj z zgodbami posameznih kipov.

  1. razstavo dopolnjujejo videi iz cikla Paralele

Parallels 1: Noravision …; Parallels 2: Il matrimonio; Parallels 3: Sleeping warrior’s talk…https://www.youtube.com/watch?v=Ck2pIoUFAHk,  https://www.youtube.com/watch?v=UhxYmvmVGyw,  https://www.youtube.com/watch?v=VwE85g-JQ8g,  bile torej kombinacije 360 0 videa z paralelnimi ekspozicijami večih videov, kar je rezultiralo v nekakšnem prepletenem sanjskem prostoru in skorajda breztežnem prostoru…

http://noravision.mitv.si/asset/BSneyix3qjqJJEcwt, video Paralele,  

h) fIzični – materialni del se fokusno izbere iz že izdelanih figur:

  1. serija “Stražarji” , terakota, podstavki iz opeke, železna ogrodja, višina s podstavkom cca 200 cm, 8 skulptur ( Malefique, Kraški gozdni duh, Marguerite de Valois, Mladi stražar, Prince, Hermaphrodite, Le Grand Vide, Skriti mož…
  2. “Vojščaki” : Afriška kraljica, Pozorni vojščak, Zamaknjeni vojščak ( glave na interveniranih podstavkih, železno ogrodje, višina cca 130 cm), 3 skulture