ODPRTJE RAZSTAVE NOVA PRETEKLOST

Ob 20. obletnici delovanja Društva Majolika smo v okviru s strani JSKD podprtega projekta NOVA PRETEKLOST analizirali osebni ustvarjalni razvoj članic in članov društva. Pod mentorstvom akademskega slikarja Dušana Fišerja smo ustvarjali kreacije, ki skozi časovno distanco ponujajo vpogled v daljše obdobje ustvarjalnosti ter predstavljajo nadgradnjo in dialog s preteklim delom. Skozi reinterpretacijo začetnih del so z novimi pristopi, materiali, znanji, mediji in subjektivnim pogledom na čas nastala nova likovna dela. Predstavljamo jih na istoimenski razstavi.

Vabljeni!

Društvo Majolika 25. maja 2022 praznuje 20 let svojega delovanja. Leta 2002 je štelo 14 članic in članov, ki jih je združila želja po ustvarjanju na področju keramike. Povezovanje v društvo je predstavljalo edino možnost za izmenjavo znanj in izkušenj ter preučevanje te panoge, saj v Sloveniji ni bilo niti formalnih institucij niti neformalnih združenj, ki bi delovala na omenjenem področju. Ohranjanje lončarske kulturne dediščine in razvoj sodobne keramike sta tako postali osnovni vodili in temelj poslanstva društva, ki se uresničujeta skozi delo članic in članov sekcije keramika. Skozi izobraževalne programe, ki jih je društvo izvajalo tudi na področju slikarstva, je bila v letu 2007 ustanovljena slikarska sekcija in v evropskem letu kulturne dediščine 2018 še rokodelska sekcija. V dvajsetih letih delovanja je v društvu skupno delovalo 97 članic in članov. Izvedene so bile številne razstave, izobraževalne ter predstavitvene delavnice, članice in člani redno razstavljajo doma in v tujini, se udeležujejo mednarodnih natečajev ter dosegajo lepe uspehe.

No Upcoming Events Found