Okrogla miza: Česa nas je strah?

Izzivi sodobnega časa v folklorni dejavnosti

Učenje in kultura z roko v roki

Sodelujejo:

  • dr. Drago Kunej, predstojnik Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU
  • dr. Inge Breznik, Zavod za šolstvo
  • dr. Matjaž Šekoranja, sekretar direktorata za ustvarjalnost, Ministrstvo za kulturo
  • Gabrijel Glavica, tajnik Akademija za ples
  • dr. Vesna Bajić Stojiljković, etnologinja in etnomuzikologinja, Akademija za ples
  • dr. Rajko Muršič, redni profesor za kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • dr. Tomaž Simetinger, etnolog in kulturni antropolog, folklorni koreograf, strokovni selektor
  • Tjaša Ferenc Trampuš, samostojna strokovna svetovalka za folklorno dejavnost JSKD

Raznovrstne kulturno-umetniške prakse se vrednoti in razumeva z različnih zornih kotov. Ena od v zgodovini uveljavljenih delitev na »visoko« in »nizko« kulturo je dobila tudi svojo sodobno različico; danes lahko v podobnem duhu razumemo pojav t. i. »urbane« in »neurbane« oz. »ruralne« kulture. Pri tem ima urbanost nedvomno pozitivno konotacijo, vse ostale umetniške prakse, ki se jih pripisuje podeželju, pa negativno. Folklorna dejavnost je ena takšnih umetniških praks, ki se jih razume in vrednoti skozi tovrstne stereotipe.

Česa nas je torej strah?

Folklorna dejavnost je kljub svoji vsebinski usmeritvi v resnici mlad pojav, ki v osnovi združuje različne umetniške žanre in je razpet med dvema svetovoma. Na eni strani gre za soustvarjanje dejavnosti iz sveta preteklosti, iz katerega odbira elemente za interpretacijo, na drugi strani pa posega po sodobni odrskoscenski umetnosti. O razširjenosti dejavnosti nam pričajo številke: na Slovenskem imamo preko 500 odraslih in otroških folklornih skupin, kar pomeni okrog 10.000 aktivnih članov folklornih skupin. Velik obseg dejavnosti prinaša številne
izzive: odsotnost formalnega sistemskega in aplikativnega izobraæevanja, pomanjkanje strokovno usposobljenega kadra in odsotnost profesionalizacije.

Na okrogli mizi Česa nas je strah?, ki jo bo moderiral Saša Krajnc, novinar RTV, želimo postaviti smernice za sistemske rešitve tega umetniškega polja in folklorno dejavnost v sodobnem času.

V sodelovanju s Tednom vseživljenjskega učenaja (TVU)

Neimenovano