Parada učenja 2018

-6175

Parada učenja je sestavni del Tedna vseživljenjskega učenja.

Koncept ‘Parade učenja (PU) – Dnevov učečih se skupnosti ‘ je razvil Andragoški center Slovenije (ACS) v okviru  projekta Uresničevanje  Evropskega programa  za  učenje  odraslih.  Parado učenja izpeljejo koordinatorji PU po vsej Sloveniji na isti dan, kar bo prispevalo k večji prepoznavnosti in promocijskemu naboju prireditve. Ta dan  je sreda v uradnem terminu TVU; letos je to 16. maj 2018.

Parado učenja odlikujejo:

–odraz učeče se skupnosti(lokalna naravnanost),

–zgoščenost predstavitev priložnosti za učenje in ustvarjanje na javnem mestu,

–pestrost vsebin in morebitna povezujoča tema,

–vseživljenjsko učenje, vendar pomemben delež IO,

–medgeneracijska in medkulturna zasnovanost,

–vključenost ranljivih skupin in ‚outreach‘pristopi,

–vključevanje učečih se –zagovornikov vseživljenjskega učenja.

UPI – ljudska univerza Žalec je bila nosilec Parade učenja od samega pričetka (2013 – dalje).

K pripravi in izvedbi Parade učenja 2018 smo kot vsako leto, pristopili v sodelovanju s sodelujočimi organizacijami, društvi, posamezniki. Okvirni načrt Parade učenja smo pripravili na naši ustanovi, vendar pa ga bomo sprejeli skupaj in z dopolnitvami ostalih, ki bodo sodelovali na skupnih sestankih. Bistvenega pomena za učenje in znanje, osebnostni razvoj in strokovni napredek je sodelovanje, h čemer bomo stremeli tudi v naši organizaciji, zato smo h sodelovanju povabili ogromno društev, organizacij, ki se ukvarjajo z izobraževanjem v našem lokalnem okolju.

Osrednji dogodek Parade učenja bo torej potekal v sredo, 16. maja, od 10. 30 do 15. 00 ure na Podeželski tržnici v Žalcu.

Na osrednjem dogodku bodo potekale predstavitve različnih društev, organizacij na stojnicah, ki bodo obogatene s bogatim kulturnim programom. Ker je leto 2018, Evropsko leto kulturne dediščine, bomo to skušali umestiti tudi v projekt Parade učenja ter h sodelovanju povabiti folklorna društva. Folklora predstavlja izvirno starožitnost ljudstva, ljudsko slovstvo in ljudsko duhovno kulturo. Želimo si okrepiti sodelovanje s kulturnimi društvi, spodbujati medgeneracijsko zastopanost sodelujočih, večgeneracijsko sodelovanje in vključevanje učečih se v Parado učenja. V okviru Parade učenja bomo nagovorili učeče se skozi celotno vertikalo vseživljenjskega učenja. Parade učenja se bodo udeležili otroci enot Vrtcev Žalec, šolarji in učitelji, srednješolci ter predvsem udeleženci v izobraževanju odraslih, člani društev, univerz za tretje življenjsko obdobje.  Želimo si povezati različne generacije in spodbuditi razmišljanje o kulturni dediščini. Namreč vrednotenje kulturne dediščine je zrcalo ozaveščenosti družbe. Z različnimi zabavnimi delavnicami pa lahko kulturno dediščino na neprisiljen način predstavimo tudi mladim in jih naučimo ceniti darove preteklosti.