Pod reflektorjem 2.

Dijaki 2. letnika Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer programa umetniška gimnazija, smer gledališče in film, se bodo predstavili z gledališko predstavo Butalci in gibalno uprizoritvijo (zaključna produkcija dijakov 2. u oddelka). Dogodek je za zaprto skupino.