POMLAD JE ČAS LJUBEZNI, koncert MePZ Grosuplje

MePZ GROSUPLJE in ZKD Grosuplje vabita na glasbeno-scenski večer POMLAD JE ČAS LJUBEZNI z gostoma Polono Sirnik in Svitom Anžlovarjem Bozjo v Družbeni dom Grosuplje, v petek, 27. 5. 2022, ob 19. uri

Zborovodkinja: Gabrijela Cedilnik

Korepetitor in harmonikar: Primož Cedilnik

POJEJO:

Soprani: Marija Samec, Jana Šeme, Andrejka Trontelj, Stanka Vidrih

Alti: Irma Antončič, Mira Anžlovar, Karmina Zadnik, Anica Zalar, Darinka Zaletel

Tenorji: Lado Burgar, Branka Šinkovec, Karel Vidmar, Tone Zalar

Basi: Miro Gavez, Ivo Puhar, Karlo Šest, Lojze Vatovec, Ivan Zalar, Tine Zibelnik

Zamisel in scenarij: Gabrijela Cedilnik

Gugalnica: Tone Zalar

Dekoracija: Stanka Vidrih

Cvetje: Cvetličarna Jeri, Grosuplje

Povezovanje: Marija Samec, Irma Antončič, Ivo Puhar, Tine Zibelnik