Povezani, ustvarjalni

Kulturno društvo Kresnička Muljava, pripravlja pestri likovni dogodek:

-izdelava in poslikava panoja s panjskimi končnicami – čebelnjaka,

-odkrivanje in pripovedovanje zgodb s  panjskih končnic,

-spoznavanje receptov in dobrot naših babic, sladkanje z medenim pecivom in jabolčno pogačo.

Organizirani dogodek za otroke v objektu kulturne dediščine naj spodbuja odkrivanje in oživljanje, ohranjanje in varovanje lokalne dediščine, dediščinske spretnosti in ustvarjanje, promovira dediščino čebelarja.