PREDSTAVITEV ZBORNIKA POBIRALCI ROSE 2019 – V IZOLACIJI

 

PREDSTAVITEV ZBORNIKA POBIRALCI ROSE 2019 – torek, 19. maj 2020

Bile so želje, misli, načrti, ideje ter nove preizkušnje. V sedmih letih smo vse to izlili na papir in nastal je že 7. zbornik Pobiralci rose 2019. V teh letih se je na literarnem področju v okviru ljubiteljskega ustvarjanja, pod budnim očesom Zveze kulturnih društev Lendava in Uredniškega odbora, prehodila pot, po kateri smo vztrajno šli naprej, jo vsako leto utrjevali, jo nadgrajevali, tako da je nastala zbirka, ki je polna entuziazma, dogodkov, čustev, želja, optimizma, tudi kritike in osebnih doživetij. Pozitivna energija, ki je ob naših srečanjih, izžarevala iz vsakega posameznika, nas je združevala in dajala novih moči za naprej.

Pesmi, proza, dramska besedila, pravljice, v jezikih narodov in narodnosti, ki živijo na območju Občine Lendava in širše, govorijo o življenju in delu, o veselju, žalosti, ljubezni, željah in sanjah ljudi, ki neutrudno  hodijo po prekmurski zemlji, in seveda o čustvih posameznega literarnega ustvarjalca, ki je v zbornik prispeval svoje občutke in doživetja.

Na petih literarnih večerih, od januarja do oktobra 2019, je izpod peresa  literatov nastalo 86 literarnih prispevkov, od tega 66 pesmi in 18 proznih besedil ter dve dramski besedili, torej kar lep šopek besedil v slovenskem, madžarskem, hrvaškem in srbskem jeziku.

Spomini so nekaj lepega, neuničljivega in nepozabnega, pa naj tako tudi ostane in naj nas duh ustvarjalnosti vodi po pravih poteh še naprej.

Literarnih srečanj so se udeleževali naslednji ustvarjalci: Lidija Alt, Rade Bakračević, Jožef Benko, Lajos Bence, Tatjana Bogdan,  Danijela Hozjan, Ivanka Klopčič Casar, Franc Koren, Marjana Kmet, Olga Majcen, Janja Magdič, Olga Paušič, Aleksander Ružič, Milena Salaj, Ivanka Tompa,  Pavla Vida, Anita Szunyog, Zágorec-Csuka Judit, Slavica Zver In Ludvik Žižek  (skupaj 20 avtorjev)

Besedila so na literarnih večerih brale: Kristina Szőke, Jasna Bači, Jerica Trojak, Anica Varga Maruša Kocet in Lilijana Jeza. Naše večere so obiskovali tudi drugi zainteresirani  ljubitelji literature in umetnosti.

Teme 5 literarnih večerov v letu 2019 (od 46. do 50. literarnega večera) so bile:

  • literarni večer – Jutro, večer, priložnosti
  • literarni večer – Prekmurje v srcu, Moje Prekmurje, grda laž in skeč
  • literarni večer – Zvestoba (do sebe, drugih, domovine), Moje Prekmurje, Prekmurje skozi čas
  • literarni večer – Proza: Draga Ida! (dnevniški zapis ali pismo), Najlepši spomin (kratka pripoved), Poezija: Hrepenenje  (lirska pesem), Bolečina  (lirska pesem) Proza: Draga Ida! (dnevniški zapis ali pismo), Najlepši spomin (kratka pripoved Iskrenje srca) (lirska pesem), Dramatika: Vrana vrani ne izkljuje oči (skeč/enodejanka z aktualno vsebino)
  • literarni večer – Bilo je prijetno druženje (ob 50. literarnem večeru), Rad/a ustvarjam (razmišljanje), Krivica me je prizadela (doživljajska pripoved), Ko ti vse narobe gre (humoreska).

Skozi vse leto smo literarne večere popestrili tudi z razstavami slik in fotografij, in sicer so sodelovali naslednji likovniki, ljubitelji fotografije in društva: Tatjana Bogdan, fotografska razstava o Izraelskem Yad Vashemu, Likovniki iz Likovne kolonije Dobrovnik nekoč in danes, Likovno društvo iz Raven na Koroškem, Marjana Kmet, Zavod Zarum Lendava in likovni izdelki narejeni na 3. Mednarodni mini likovni koloniji Lendavska trgatev 2019.

Lektoriranje in prevode v slovenski jezik je opravila Olga Paušič, v madžarščino pa Bea Feher, za hrvaški in srbski jezik je poskrbel  Rade Bakračević.

Posebna zahvala gre tudi oblikovalki in ilustratorki zbornika Andrei Schneider, ki je vložila v podobo našega zbornika veliko svojega znanja in truda.

Vabila na dogajanje/na literarne večere in predstavitev zbornika, so bila objavljena v Štajerskih novicah v Mariboru, lokalnih časopisih Vestniku in Népujságu. O predstavitvi zbornika sta poročala tudi Radio Murski Val in MMR Lendava.

Izdajo zbornika so omogočili: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Ljubljana in Občina Lendava. Hvala vsem.

Večnacionalna skupnost v našem okolju nas združuje, navdihuje in pomaga, da postajamo vedno bolj odprti za ljudi in okolico. V sam prostor vnašamo razmišljanje o medsebojnih odnosih, kritiko razmer, v katerih živimo in delamo, lepoto narave, živali in ljudi, pa tudi otožnost, žalost in hrepenenje po ljubezni ter željo po lepšem in boljšem življenju.