RAZISKOVALNA DELAVNICA MARIJIN KIP NA STEBRU V LENDAVI

Pod vodstvom mentorja si bomo ogledali Marijin kip na stebru v Lendavi in raziskovali nastanek in namen postavitve kipa.