Razstava PORT-ray

Razstava PORT-ray: foto-video natečaj –
Razstavljajo: Zala Arh, Lana Baltič, Krisztina Doltar, Jožef Fabjan, Stane Gortnar, Tina Jeran, Eva Križaj, Tomi Križaj, Irena Lorget Lipovec, Jack Lorget, Peter Meze, Darko Mohar, Nikola Predović, Gorast Radojević, Jana Štok, Anja Tomanič, Sanja Tošić, Andrej Udovič
Otvoritev bo v petek, 17. 5. 2024, ob 18.00. Razstava bo na ogled do 7. 6. 2024.
Na foto-video natečaj PORT-ray, ki sta ga razpisala Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območni izpostav Koper in Izola, v sodelovanju z Društvom likovnih umetnikov Insula, je skupno prispelo petinsedemdeset del. Široko zastavljena tematika fotografskega in video natečaja PORT-ray je ustvarjalcem omogočala različne vsebinske obravnave, od portretnih upodobitev in krajinskih posnetkov pristanišča do »portretov okolja«, ki se motivno navezujejo bodisi na splošno identiteto prostora bodisi aktualne probleme sodobnega časa. Med izbranimi fotografijami številčno prevladujejo portreti, prikazani v različnih okoljih, ki kažejo avtorsko poglobljen pristop v obravnavi portretirancev, najpogosteje izražen z ostrim izrezom iz stvarnosti, neposrednim pogledom upodobljenca v objektiv, željo po prikazu portretirančeve osebnosti in subtilno igro svetlobnih žarkov in senc. Večina ostalih portretov prikazuje osebe v širšem okolju, ki ga prepoznamo kot intimno bivališče, delovno okolje ali javni prostor. Slednji je v posameznih primerih prežet tudi z močno družbenokritično noto, povezano z ekologijo in naraščajočo socialno problematiko. V tem smislu – kot namig na razmislek o urbanizaciji krajine in človekovi neločljivi povezanosti ne le z naravo, ampak z vsemi živimi bitji, razumemo tudi deli, narejeni v tehniki fotomontaže. Dela drugega tematskega sklopa se navezujejo na genius loci obalnega območja in prikazujejo specifično pristaniško infrastrukturo z žerjavi, tovornimi ladjami, pristaniškimi delavci in pomoli, vendar v fokusu fotografij ni prikaz dela, ampak je poudarjeno vzdušje, atmosfera, ki ponekod prehaja v misterioznost. Podoben pristop prežema fotografije, ki jih lahko označimo kot »portrete okolja«, saj avtorji izpostavljajo odnos med človekom in naravno/industrializirano krajino ter s tem odpirajo pomembna vprašanja, med katerimi velja izpostaviti zlasti skrb za naravni prostor in njegovo nasilno preoblikovanje. Za videoposnetek pa lahko rečemo, da vključuje karakteristike obeh vsebinskih sklopov: gre namreč za preplet pristaniškega, bivalnega in naravnega okolja, ki oblikuje prepoznavno identiteto obalnega prostora. Izbrane fotografske in gibljive podobe presegajo zapis stvarnosti in glede na okvire posameznega žanra prepričljivo prikazujejo vitalnost oseb, njihove intimne zgodbe in občutja, relacije med človekom in širšim ambientom ter izpostavljajo nekatere pereče problematike sodobnega sveta. Pomembno merilo pri izboru del pa so bile – poleg vsebinske domišljenosti, kakovosti izvedbe in raziskovalnega pristopa – tudi likovne kvalitete, uravnotežena kompozicija ter barvna in tonska skladnost. (Nataša Kovšca)
Prikaži manj