Regijska tekmovanja otroških in mladinskih zborov za Gorenjsko

Regijska tekmovanja so programsko blizu tekmovanju na državni ravni. Nastopili bodo otroški, mladinski, dekliški, fantovski in mešani mladinski zbori, ki so se udeležili državnega tekmovanja v Zagorju ob Savi 2014, bili izbrani na regijsko raven v sezoni 2013/2014 ali pa so jih strokovni spremljevalci za udeležbo predlagali na območnih revijah v sezoni 2014/2015 na podlagi nadpovprečno uspešnega nastopa na območni reviji.

Gorenjska: četrtek, 14. maj, Škofja Loka
Dolenjska, Posavje in Bela Krajina: petek, 15. maj, Novo mesto
Osrednja Slovenija: torek, 19. maj, Ribnica
Primorska: sreda, 20. maj, Nova Gorica
Štajerska in Pomurje: četrtek, 21. maj, Maribor
Od Celja do Koroške: petek, 22. maj, Slovenj Gradec