PojemPlešemGodem.si – Regijsko srečanje odraslih folklornih skupin Dolenjske, Bele krajine in Posavja

Pomembno vlogo pri razvijanju folklorne dejavnosti imajo srečanja odraslih in otroških folklornih skupin, ki jih pripravljamo vsako leto. Preko tristopenjska sistema selekcij omogočamo vsem zainteresiranim udeležbo na območnih srečanjih, ki so strokovna spremljana. Najboljši programi z območnih srečanj se predstavijo na regijskih srečanjih po Sloveniji. Zadnja stopnja pa sta dve državni srečanji, s katerima omogočamo predstavitev najboljših programov in folklornih skupin iz cele Slovenije in popularizacijo najkvalitetnejših, najbolj prodornih in najbolj v sodobnost usmerjenih programov.