Seminar za ljudske pevce

Izobraževanje za ljudske pevce na terenu
Dežela kozolcev Šentrupert, Šentrupert
18. maj 2019, ob 9. uri

Izobraževanje za ljudske pevce pod mentorstvom Adriane Gaberščik, ki je namenjeno članom Ljudskih pevcev in godcev Trebelnega ter Vaškim pevcem Šentrupert.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti OBMOČNA IZPOSTAVA TREBNJE
Kidričeva ulica 2 SI-8210 Trebnje T: 07/ 348 12 50 M: 031 472 919 E-pošta: oi.trebnje@jskd.si