“Škljoc v pripovedke”

...kako so tolminskega grofa uši snedle

Člani DLU Tolmin smo na panoje, z izrezi za obraze in namenjeni fotografiranju, upodobili tolminske ljudske pripovedke na načine znanih svetovnih slikarjev…

Kako so tolminskega grofa uši snedle…Picasso

Magdalenca…Chagal

Riba Faronika…Dali

Jezero v tolminski kotlini…Van Gogh

Propad dvora v Tolminu…Klimt