Slikarska razstava Alenke Klemenčič in Erike Železnik: OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE NA NAJIN NAČIN, v Galeriji Skedenj na Trubarjevi domačiji na Raščici

Vabljeni na odprtje

slikarske razstave,

Alenke Klemenčič in

Erike Železnik

OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE NA NAJIN NAČIN,

ki bo v četrtek, 9. maja 2019, ob 19. uri v Galeriji Skedenj na Trubarjevi domačiji na Raščici.

Umetnici

Erika Železnik in Alenka Klemenčič

sta dolgoletni članici KUD-a  UKC in MF dr. Lojz Kraigher, Ljubljana. Delujeta v likovni

skupini USTVARJALCI UPODABLJAJOČIH UMETNOSTI, Erika  Železnik pa tudi v likovni skupini KUD Fran Govekar Ig.

Izražata se predvsem v ekspresionistični in abstraktni maniri in imata svojstveni in prepoznavni likovni pisavi. Sodelujeta na mnogih likovnih kolonijah po Sloveniji, med drugim se že dolga leta udeležujeta vsakoletnega srečanja likovnih umetnikov Trubarjevi kraji na Trubarjevi domačiji.

Razstavo omogočila: Občina Velike Lašče, Trubarjeva domačija

ALENKA  KLEMENČIČ,   rojena Mariborčanka, je že od srednje šole dalje veliko svojega prostega časa posvečala izobraževanju v različnih slikarskih tehnikah.   Udeleževala se je številnih risarskih in slikarskih tečajev. Na aktivnejšo slikarsko pot pa  je odločneje stopi- la leta 1999, se ob tem srečala z nekaj izvrstni- mi mentorji in likovnimi pedagogi (Nataša Ribič Štefanec, Veljko Toman, Tone Rački, Marjan Zaletel…), ki so pozitivno vplivali na njen nadaljnji slikarski razvoj. Imela je vrsto samostojnih razstav in sodelovala na številnih likovnih kolonijah in razstavah širom Sloveni- je, pa tudi v tujini. Še vedno je v kulturno umetniškem ustvarjanju zelo aktivna, redno se udeležuje slikarskih kolonij, izobraževalnih simpozijev, ex temporov in mnogih skupinskih razstav in marsikatero svoje likovno delo po- dari v humanitarne     namene. Živi in ustvarja v Ljubljani.

Alenka Klemenčič in

Erika Železnik

OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE NA NAJIN NAČIN

Razstavo in umetnici bo predstavila Helena Grebenc Gruden.

V kulturnem programu bodo sodelovali učenci Glasbene šole Ribnica, oddelka Velike Lašče.

Lepo vabljeni!

ERIKA ŽELEZNIK je na podlagi zasebnega izobraževanja pri priznanih mentorjih, akademskih slikarjih ter sodelovanja na mnogih kakovostnih samostojnih in skupin- skih likovnih razstavah pridobila status sa- mostojne ustvarjalke na področju kulture za slikarstvo, ki ga podeljuje  Ministrstvo za kul- turo RS. Je dobitnica dveh certifikatov kako- vosti za slikarstvo Zveze likovnih društev Slo- venije, številnih nagrad in priznanj in srebr- nega priznanja Zveze kulturnih društev Lju- bljana za dolgoletno organizacijsko in ustvarjalno delo na področju ljubiteljske kul- ture. Je predsednica likovne skupine Ustvar- jalci upodabljajočih umetnosti KUD-a UKC in MF Ljubljana. Živi in ustvarja v Škriljah (Ig pri Ljubljani).

Razstava bo na ogled do 2. junija 2019.