Srečanje jurkloštrskih pevcev in godcev – koncert

Vsi jurkloštrski pevci in godci, ki se odločijo predstaviti, ne glede nato, kje so pridobivali znanje, bodo zapeli in zaigrali v dvorani Jurkloštrske pristave v kartuziji. Povabljeni so s posebnim vabilom, vsak pa lahko povabi še koga, ki ga pozna, da se nam pridruži. Prvenstveno pa je dogodek namenjen ohranjanju in predstavitvi domačih pevcev in godcev. Dogodek  zaključuje tudi običaj florjanjevanja v Jurkloštru, zato nas bodo Florjanovci in člani domačega Kulturnega društva po koncertu pogostili s florjanovimi dobrotami.

Veselimo se druženja z vami.                                  20160826_201834