Tečaj RISANJA v šoli art:tečaji

Tečaj risanja je namenjen vsem, ki bi se radi naučili osnov risanja. Risali bomo tihožitje.

Tečaj vključuje:
– viziranje oziroma merjenje,
– konstruktivno risanje prostora in enostavnih teles v prostoru,
– spoznavanje s perspektivo,
– risanje tihožitja s povdarkom ploskev-oblika-format,
– medsebojna razmerja – proporci,
– oblikovanje kompozijice: smer, velikost, teža, ritem …,
– senčenje ali modeliranje, svetlo-temno oziroma svetlostni ekrani,
– določitev celote in podvrženost detajla celoti in
– spoznavanje z risarskimi materiali in tehnikami.

Število tečajnikov: 5 oseb
Material za tečaj prinese tečajnik s seboj. Potrebujete svinčnike, radirko in papir.
Tečaj bo potekal tri šolske ure.

Udeležba na tečaju možna s predhodno prijavo preko elektronske pošte sola@art-tecaji.com do zasedbe 5 mest.