Uršula Ramoveš in Fantje z Jazbecove grape

KD Joze Gostic Homec Ursula Ramoves WEB

Kulturno društvu Jože Gostič Homec je bilo ustanovljeno leta 1993 in tako letos praznuje 25-letnico delovanja. V tem obdobju je s svojim delom obogatilo družabno življenje kraja ter s svojo dejavnostjo bogato zaznamovalo kulturno podobo bližnje in širše okolice. Društvo skozi celo leto pripravlja številne tradicionalne in priložnostne prireditve, ki se odvijajo na različnih lokacijah. S pestrim in bogatim programom (igre, predavanja, tematski večeri, razstave, publikacije…), predvsem pa z mednarodnim festivalom Gostičevi dnevi, ki poteka že od leta 2000, svoje ime razširja tudi preko lokalnih meja.

Ob 25-letnici delovanja za člane in simpatizerje društva pripravljamo literarno glasbeni večer z Uršulo Ramoveš in Fanti z Jazbecove grape. Ob tej priložnosti bo na ogled tudi razstava stripov Podhribčkovega Miha, ki je izhajal v krajevnem glasilu Vaščan od oktobra 1993 do decembra 2006. Razstavo si bo mogoče ogledati še v nedeljo, 20.5.2018 od 8.00 do 12.00 ter od 18.00 do 20.00 ure.