V ZAVETJU BESEDE/ regijsko literarno srečanje

Prispela besedila bodo prebrali strokovni spremljevalci, ki bodo na regijskih srečanjih vodili literarno delavnico (v živo ali preko spletne aplikacije ZOOM, odvisno od epidemije), namenjeno predvsem analizi poslanih besedil, in pogovoru o literarnem ustvarjanju nasploh ter vajam kreativnega pisanja. Šest regijskih srečanj bo JSKD pripravil s sodelovanjem območnih izpostav po Sloveniji (obvezno se prijavite na srečanje, najbližje kraju bivanja).

Uvod v letošnji natečaj in regijska srečanja bomo proslavili v živo v nedeljo, 23. maja 2021, na Prežihovini v Kotljah, kot uradni zaključek natečaja V zavetju besede 2020 in s predstavitvijo lanskih finalistov (v sodelovanju z JSKD OI Ravne na Koroškem) v Tednu ljubiteljske kulture.

Letošnja regijska srečanja V zavetju besede 2021:

petek, 28. maja 2021 – JSKD OI Jesenice (Gorenjska, oznaka: Gor)

sreda, 2. junija 2021 – JSKD OI Radlje ob Dravi (Celjska-Koroška; oznaka: Cel-Kor)

ponedeljek, 7. junija 2021 – JSKD OI Logatec (Osrednja Slovenija, oznaka: Osred-Slov)

petek, 3. septembra 2021 – JSKD OI Maribor (SV Slovenija, oznaka: SV-Slov)

sreda, 8. septembra 2021 – JSKD OI Brežice  (Dolenjska, Bela krajina, Posavje, oznaka: Dol-BK-Pos)

torek, 14. septembra 2021 – JSKD OI Idrija  (Primorska, oznaka: Prim)