V zavetju besede, regijsko srečanje

Literarni natečaj V zavetju besede je  natečaj za odrasle avtorje, ki pišejo v slovenskem jeziku . Namenjen je vsem avtorjem in avtoricam, nad 30. letom starosti. Avtorji in avtorice lahko sodelujejo s svojimi še neobjavljenimi pesniškimi, proznimi in dramskimi besedili. Število poslanih prispevkov je omejeno na 5 pesmi, 7 strani proze ali 7 strani dramskega besedila.   
REGIJSKA SREČANJA
Prispela besedila bodo prebrali strokovni spremljevalci, ki bodo na regijskih srečanjih vodili literarno delavnico, namenjeno predvsem analizi poslanih besedil, in pogovoru o literarnem ustvarjanju nasploh ter vajam kreativnega pisanja. V Šoštanju bo delavnico vodil priznani slovenski literat David Bedrać.