Vabilo na otvoritev razstave 200 let MERANOVEGA

Literarno recitacijska sekcija Vedrina, Kulturnega društva Studenci Maribor
bo izvedla recital o Meranovem.

“Bog obvarji to božansko deželo, sem si mislil, v tvojih rokah sta mir in sreča te mile pokrajine. Z lepoto si jo zaznamoval in vanjo naselil dobre ljudi…”

So misli nadvojvode Janeza, vnuka cesarice Marije Terezije, ki jih je zapisal v svoj dnevnik leta 1811 in kažejo njegovo posebno nagnjenje do narave, pokrajine, njune lepote in njunih sadov. To ljubezen je izrazil tudi na posestvu na »Prinčevem vrhu« nad Limbušem, danes imenovanem Meranovo.